Jäta meelde
1
-
-
-
-
Ainult fotodega
Vahetuse võimalus
Privaatsus
Isikuandmete töötlemisele nõusoleku andmine

1. Isik, kes regitreerib end portaalis Autochange, nõustub vastavalt kehtivale Eesti Vabariigi seadusandlusele nende andmete automaattöötlemisega ja oma isikuandmete kasutamisega.
1.1 Seoses sellega kohustub Administratsioon:
- Mitte mingisuguseid isikuandmeid ei kasutata selleks mitte ettenähtud eesmärkidel ja Eesti Vabariii seaduste vastaselt.
- Läbi vaatama Kasutaja pretensioonid.
1.2 Administratsioonil on õigus:
- keelduda Kasutaja registreerimisest, selgitamata selle põhjusi.
- avaldama andmeid Kasutaja kohta, kui seda nõuab kehtiv seadusandlus.
1.3 Kasutaja kohustub:
- esitama üksnes õigeid isikuandmeid, mis kuuluvad seaduslikult sellele konkreetsele Kasutajale.
- enda jõududega ja enda kulul lahendama suhted kolmandate isikutega, kes on esitanud/esitavad Administratsioonile prensioonid ebaõigete andmete kohta, millised on avaldatud Portaalis konkreetse Kasutaja poolt.
1.4 Kasutajal on õigus:
- Esitada Administratsioonile pretensioone.
+372 6 460 120
Avaleht        Kasutustingimused        Reklaam        Privaatsus        Kontaks